Gluten içeren tahıl tüketimi şizofreni gibi psikiyatrik bozukluklara neden olabilir mi?

sağlık üzerinde buğdayı etkisi
Gluten içeren tahıl tüketimi ile şizofreni gibi psikiyatrik bozukluklar arasında bir ilişki olabilir mi? 60 yıl süren hem nörolojik hem de psikiyatrik deneylerle, diyetlerinden glutenin çıkartılması ile tersine gelişen semptomlar bu sorunun cevabının ‘evet’ olabileceğini göstermektedir. 

1951’den bu yana glutensiz diyet ve duygusal bozukluk ilişkisini ortaya koyan tıp literatürü bulunmaktadır. 1954 yılında Sleisenger tarafından 32 çölyak hastası içinden 3 tanesinin şizofren olduğu, 1957’de Bossak, Wang ve Aldersberg tarafından 94 çölyak hastasından 5 tanesinin psikotik hasta olduğu raporlanmıştır. Çölyak hastalığı  yada en azından gluten hassasiyetinin şizofrenlerin daha yatkın olması bu iki hastalık arasındaki ilişkinin araştırılmasına kapı aralamıştır.

İkinci Dünya Savaşında Azalan Gluten Oranı ve Şizofreni Miktarı


Savaş zamanında azalan gluten oranı aynı dönemdeki şizofreni miktarını da azaltmıştır.
Örneğin 1966 yılında  şizofreni ve çölyak hastalığı arasındaki ilişkiyi doğrulayabilecek kayda değer bir epidemiyolojik çalışma The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde “2. Dünya Savaşı Sırasında Buğday Tüketimi ve Şizofreni Nedeni ile Hastaneye Kabul” başlıklı bir makalede yayımlandı. Bu rapora göre bazı savaşlar sırasında akıl hastanelerine başvuru sayılarındaki azalma dikkat çekicidir. Çalışmanın yazarı FC Dohan, ikinci Dünya savaşı öncesi ve sonrasında Finlandiya, Norveç, İsveç, Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerinde akıl hastanelerine başvuran kadın sayısına baktı. Bu rakamlar, daha sonra bu iki dönem sırasında tüketilen buğday ve çavdar miktarları ile karşılaştırıldı. Dohan’ın raporuna göre karşılaştırma sonuçları şu şekildedir.
buğday - sizorfreni iliskisi raporu

 

O zamandan beri şizofreni ve gluten içeren tahılların tüketimi arasındaki ilişkiyi inceleyen bir dizi çalışma yayınlanmıştır.

Yeni Araştırmalar Gliadin – Şizofreni Bağlantısını Doğruladı!

Gluten – Şizofreni bağlantısını onaylamak için son çalışma ‘the World Journal of Biological Psychiatry’ gazetesinde ‘Şizofreni olan kişilerde yükselmiş gliadin antikor düzeyleri’ başlıklı makalede yer almaktadır. Araştırmacılar 950 şizofrenik kan örneği ile 1000 sağlıklı olanı karşılaştırdığında, anti-gliadin lgG antikorlarının şizofrenik kan örneklerinde 2.13 kat daha fazla olduğunu görürler. Bunun anlamı şizofreni hastalarının bağışıklık sisteminin buğday proteinine daha olumsuz tepki verdiğidir. Hem çölyak hem de şizofreni hastalarının kanınında bulunan bu antikorların keşfi, beyaz buğday proteinlerinin bu hastalar tarafından sindirim sırasında parçalanamadığını ve bağışıklık sistemlerinin bu proteinleri parçalamak için sinir sistemine zarar verebileceğini göstermektedir.

Bu bulgu daha kapsamlı bir sorunun sorulmasına neden olur. Nüfusun %27’sinin
anti-gliadin antikorlarına sahip olması ve %57’sinin de bilinmeyen nedenlerle nörolojik bozukluklardan muzdarip olması, gluten içeren tahılların dünyanın ruh sağlığını olumsuz etkilemesi mümkün mü?

Roma imparatorluğundan bu yana hem kültürel hem biyolojik emperyalizminin bir biçimi olan buğday tabanlı ekonominin ‘Karanlık Tarafı’ derinlemesine araştırılmalıdır.

Bugün araştırma sonuçlarına göre gluten içeren tahılların sağlık üzerinde 200’den fazla olumsuz etkisi olduğunu söyleyebiliyoruz. Halsizlik, mani, bağımlılık, depresyon, şizofreni gibi psikiyatrik sorunlarla ilişkilendirilen çalışmalara gün geçtikçe bir yenisi ekleniyor. Yinede kendiniz için yapacağınız en doğru şey, beslenme alışkanlıklarımızdan bunları kaldırarak kendinizi iyi hissedip hissetmediğinizi, hem fiziksel hemde zihinsel olarak gelişme kaydedip kaydetmediğinizi ilk elden deneyimlenizdir. Çünkü hiçbir çalışma size bundan daha iyi bir kanıt sunamaz!

 
Paylaş!