Klinik Psikolog Bihter İyidir

Klinik Psikolog

Bihter İyidir

Bihter İyidir Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Bihter İyidir, klinik psikolog ve psikoterapisttir. 2000 senesinden bu yana uzman olarak sürdürdüğü meslek hayatında bireysel, çift ve grup psikoterapisi çalışmaları yapmış, yeni kuşak psikologların yetişmesine katkıda bulunmuş ve toplum ruh sağlığının geliştirilmesine yönelik gönüllü çalışmalara katılmıştır. Klinisyenliğin yanı sıra kişilik testleri, zeka testleri ve nöropsikolojik test uygulama ve yorumlama konuları yetkinlik alanları içerisindedir.
Bihter İyidir, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’de, uzmanlık eğitimini aynı üniversitede Klinik Psikoloji alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde pratiğini sürdürmüş, bu süreçte Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ile WISC, MMPI, TAT, Bender Gestalt testlerini uygulama ve yorumlama eğitimlerini almıştır. Grup Psikoterapileri Derneği Abdülkadir Özbek Enstitüsü’nde 3 yıl süreyle psikodrama eğitimini sürdürmüştür. Başbakanlık ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi dahilinde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet konusunda eğitimci eğitmeni olmaya hak kazanmıştır. Çapa Tıp Fakültesi Klinik Psikoloji Laboratuvarında Rorchach, Benton, Alexander, Cattell testlerini içeren bir yıllık eğitim ve süpervizyon sürecinin ardından Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nce sürdürülen Rorschach uygulama ve yorumlama süpervizyonunu tamamlamış, Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği’nden Bilnot Test Bataryası eğitimlerini almıştır. CETAD, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği tarafından verilen “Cinsellik Kavramı”, “Cinsel İşlev Bozuklukları” ve “Cinsel Terapiler” eğitimlerini tamamlamıştır. EMDR Institute ve Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen EMDR (Eye Movement Desensitization) eğitimini almıştır.
Çocuk Bakımında Erkekler Sorumluluk Almıyorsa, Ne Yapabiliriz?
Uzman Klinik Psikolog Bihter İyidir
Anne-Baba Olurken Karı-Koca Rollerinizi Nasıl Korursunuz?
Uzman Klinik Psikolog Bihter İyidir
Sağlıklı Bir Aile Nasıl Olur?
Uzman Klinik Psikolog Bihter İyidir
Çocuk bakımında ailelerden destek istenirken yaşanan zorluklarla nasıl baş edebilirsiniz?
Uzman Klinik Psikolog Bihter İyidir
Çocuk Bakımında, Eşler Arasında Görev Dağılımı Nasıl Yapılmalı?
Uzman Klinik Psikolog Bihter İyidir